Privacybeleid

Connect4Shore: aanbieder van mobiele diensten voor op en om het water. Connect4Shore is de operationele naam van Connect4Shore B.V.

Op de persoonsregistraties van Connect4Shore is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De persoonsregistratie van Connect4Shore is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en voldoet aan alle wettelijke vereisten. De aanmelding van de ‘Klantenregistratie van Connect4Shore B.V.’ is op 1 maart 2002 door het College ontvangen en geregistreerd onder nummer m1010550. Om privacy van individuele personen te kunnen waarborgen en hen daar over te informeren heeft Connect4Shore aanvullend op de wet- en regelgeving zelf haar Privacybeleid opgesteld.

Het Privacybeleid bestaat uit de volgende punten:

  • Voor gebruik van persoonsgegevens anders dan voor diensten op het water en de betaling hiervan wordt expliciet voorafgaand toestemming gevraagd aan de betreffende persoon; wanneer die toestemming niet wordt verleend worden de gegevens uitsluitend aan derden verstrekt in geanonimiseerde vorm (bijvoorbeeld gemiddelde ligduur in een gebied, aantallen gebruikers van diensten op het water) of wanneer dit noodzakelijk is om de betaling af te kunnen handelen (bijvoorbeeld incassobureau);
  • De persoonsgegevens worden gebruikt voor registratie van plaats en tijd met betrekking tot diensten op het water, betalingsafhandeling en controle door havens (in bepaalde gemeenten de politie);
  • Gegevens die direct voor de betreffende dienst van Connect4Shore noodzakelijk zijn (naam, adres, woonplaats, legitimatienummer, Kamer van Koophandelnummer (bedrijven), mobiel telefoonnummer, e-mail adres, bankrekeningnummer, betaling- en factureringsgegevens) moeten verplicht op het invulformulier ingevuld worden, overige gegevens zijn facultatief;
  • Wanneer Connect4Shore nieuwe diensten of producten op de markt brengt en hiervoor extra informatie van de klant nodig is, wordt de klant opnieuw om de voor die dienst noodzakelijke informatie gevraagd;
  • De persoonsregistraties zijn beveiligd en niet toegankelijk voor onbevoegde personen. De beveiliging wordt regelmatig gecontroleerd en getest;
  • Klanten kunnen gratis alle van hen geregistreerde persoonsgegevens inzien via de Persoonlijke Pagina op de Connect4Shore website.
  • De persoonsgegevens worden uit de bestanden verwijderd na uitschrijving op eigen verzoek van de klant (na beëindiging van de dienstverlening en nadat aan alle financiële verplichtingen voldaan is) of na het verstrijken van vijf jaren na beëindiging van de dienstverlening. Uitsluitend betaling- en factuurgegevens worden zeven jaar bewaard (dit is de fiscale bewaringstermijn);
  • Voor vragen met betrekking tot privacy verwijzen wij u naar de helpdesk van Connect4Shore . Wanneer er sprake is van klacht en deze door Connect4Shore voldoende beantwoord wordt, kan men zich melden tot de bij wet aangewezen onafhankelijke instantie (College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag; de Klantenregistratie van Connect4Shore is bekend onder nummer m1010550).

Cookies
Connect4Shore werkt bij bepaalde onderdelen van haar websites met cookies, bijvoorbeeld bij de Persoonlijke Pagina, uw persoonlijke website en een beveiligd onderdeel op www.connect4shore.nl. Een cookie is een klein tekstbestand, dat automatisch door de server van de door u bezochte webpagina wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie fungeert als een soort identificatiebewijs: het zorgt ervoor dat u bij een volgend bezoek sneller herkend wordt. Voor meer informatie over het webbezoek gebruikt Connect4Shore een cookie van Google Analytics. Hiermee wordt informatie verkregen zoals het aantal websitebezoekers, pageviews enz. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. De opslagperiode van deze cookie is 2 jaar naar plaatsing of update. Tevens worden hiermee uw keuzes voor het bezoek van de website onthouden.

Er worden ook cookies van Social Media kanalen geplaatst. Indien u bijvoorbeeld ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook cookies bij u plaatsen voor het liken van berichten of het plaatsen van een statusupdate. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Connect4Shore website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft bij Facebook. Eenzelfde principe geldt eveneens voor overige kanalen.

Cookies die door Connect4Shore worden gebruikt om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken kunt u uitzetten bij het voor de eerste keer benaderen van de website .